TIETOSUOJASELOSTE (GDPR)

 

KORSON KOTI LKV JUHA JULIN OY

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja EU:n tietosuja-asetuksen, (GDPR)  mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. 25.5.2018 voimaan tulleen EU:n tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on parantaa luonnollisen henkilön henkilötietosuojaa.

 

Seloste koskee Korson Koti LKV Juha Julin Oy:n asiakkaiden, (mm. huoneistojen ja kiinteistöjen myyjien, ostajien, ostotarjouksen jättäneiden, vuokranantajien, vuokralaisten sekä vuokra-asuntojen hakijoiden) henkilötietojen käsittelyä. Seloste koskee myös Korson Koti LKV Juha Julin Oy:n kaikkien asiakkaiden, kuten asuntoesittelyissä tietonsa jättäneiden asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä.

 

REKSITERINPITÄJÄN YHTEYSTIEDOT

Korson Koti LKV Juha Julin Oy

Y-tunnus 1013495-0

Korsontie 12

01450 Vantaa

 

Vastaava henkilö

Tuomas Julin

0207 344 170

tuomas.julin@korsonkoti.com

 

REKISTERIN NIMI

Korson Koti LKV Juha Julin Oy:n asiakasrekisteri

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE

Korson Koti LKV Juha Julin Oy:n käsittelyperusteet ovat:

 

• Kaikkia suomessa toimivia välitysliikkeitä velvoittava Suomen lainsäädäntö

• Asiakkaan ja Korson Koti LKV Juha Julin Oy:n välinen keskinäinen sopimus (mm. toimeksiantosopimus)

• Korson Koti LKV Juha Julin Oy:n asiakasrekisterin pitäminen Etuovi.com Kivipalvelussa. (Kirjautuminen vaatii toimihenkilön henkilökohtaisen tunnuksen ja salasanan)

• Korson Koti Oy LKV on lain mukaan velvollinen tekemään selvityksen poliittisesti vaikutusvaltaisesta henkilöstä (PEP-lomake) toimeksiannon tekotilaisuudessa sekä ostotarjousvaiheessa.

• Korson Koti LKV Juha Julin Oy on oikeutettu hoitamaan toimeksiantoon liittyvät välttämättömät toimenpiteet.

 

Korson Koti LKV Juha Julin Oy on kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annetun lain (2000/1075) nojalla velvollinen pitämään vastaanotetuista toimeksiannoista päiväkirjaa. Lisäksi ko. lain mukaan välitysliikkeen on säilytettävä toimeksiantopäiväkirja, toimeksiantosopimukset liitteineen, tarjousasiakirjat, esitteet ja muut toimeksiantoon liittyvät asiakirjat vähintään viisi (5) vuotta toimeksiannon päättymisestä. Korson Koti LKV Juha Julin Oy käsittelee henkilötietoja kyseisen lakisääteisen velvollisuuden noudattamiseksi.

 

Korson Koti LKV Juha Julin Oy on niin ikään rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017) mukainen ilmoitusvelvollinen ja siten ko. lainsäädännön mukaisesti velvoitettu tunnistamaan asiakkaansa henkilötodistuksilla ja kirjaamaan ne toimeksiantoon sekä ostotarjoukseen.

 

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET

Asiakkaista ja muista henkilöistä saa kerätä vain ja ainoastaan sellaisia tietoja, jotka ovat välitysliikkeen toiminnan tai vastuiden kannalta tarpeen. Korson Koti LKV Juha Julin Oy käsittelee: toimeksiantajien henkilötietoja sekä ostotarjouksien tekijöiden henkilötietoja toimeksiantojen hoitamista varten. Tietoja voidaan käyttää myös lakiin perustuvien viranomaisvelvoitteiden täyttämiseksi (esim. varainsiirtoveroilmoitukset Verohallinnolle sekä isännöintitoimistoille).

Toimeksiantoihin saattaa joskus liittyä myös muiden kuin asiakkaiden henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja, mm. vuokrasopimuksia, vuokra-asuntohakemuksia, perunkirjoja, sukuselvityksiä.

Henkilötietojen lähteitä voivat olla toimeksiantosopimukset, ostotarjoukset, vuokrasopimukset sekä vuokra-asuntohakemukset.

 

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Rekisteri voi sisältää ainakin seuraavia tietoja:

 

• Nimi

• Yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)

• Henkilötunnus

• Vuokralaisen luottotietojen tarkastuksen

 

TIETOJEN LUOVUTUS

Korson Koti LKV Juha Julin Oy voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa, sekä osapuolten välisen sopimuksen toteuttamiseksi. Henkilötietoja voidaan luovuttaa esimerkiksi Aluehallintovirastolle, poliisille ja muille viranomaisille. Kaupanteon yhteydessä henkilötietoja voidaan luovuttaa kaupan osapuolten pankeille ja Verohallinnolle, varainsiirtoveroilmoituksen muodossa sekä toimeksiannon eri vaiheissa esimerkiksi isännöitsijälle uuden omistajan rekisteröintiä varten.

 

TIETOJEN SIIRTO EU:N/ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE

Korson Koti LKV Juha Julin Oy ei siirrä henkilötietoja Euroopan Unionin tai Euroopan Talousalueen ulkopuolelle, mikäli poliisiviranomainen ei näin käske kirjallisesti.

 

SÄILYTYSAJAT

Korson Koti LKV Juha Julin Oy säilyttää asiakkaidensa ja muiden henkilöiden henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi:

 

• Huoneiston tai kiinteistön myyjän ja ostajan tietoja vähintään välitysliikelain edellyttämät viisi (5) vuotta.

• Vuokranantajan ja vuokralaisten tietoja vähintään lain edellyttämät viisi (5) vuotta

• Vuokra-asunnon hakijan (vuokra-asuntohakemuksen täyttäneen henkilön) tai asunnon ostamisesta kiinnostuneen (ostotarjouksen tekijän) tietoja vähintään viisi (5) vuotta, toimeksiannon päättymisen jälkeen arkistossaan.

• Kaikkia tehtyjä ostotarjouksia vähintään lain edellyttämät viisi (5) vuotta.

 

KAIKKI REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu Korson Koti LKV Juha Julin Oy:n asiakasrekisteriin. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää virheellisten tai vanhentuneiden henkilötietojen korjaamista sekä oikeus pyytää henkilötietojen poistoa. Rekisteröidyllä on myös aina oikeus kieltää henkilötietojensa käsittely suoramarkkinointia varten. Korson Koti LKV Juha Julin Oy:n kiinteistövälittäjät ja myyntiedustajat laittavat automaationa toimeksiantosopimukseen kiellon suoramarkkinoinnin kieltämiseksi.

 

Kaikki tässä kohdassa tarkoitetut pyynnöt ovat osoitettava kirjallisesti ja allekirjoitettuna asiakasrekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle.

 

Asiakassuhteen päättyessä asiakkaan tiedot poistetaan sähköisestä rekisteristä heti, kun niiden käsittely ei ole enää tarpeen, mutta viimeistään lain edellyttämän määräajan päätyttyä. Lukitussa arkistossa säilytetään vanhat paperiset toimeksiannot liitteineen (mm. vanhat kauppakirjat). Asiakassuhteen toteutuminen, mutta myös välityslainsäädäntö ja rahanpesulainsäädäntö edellyttävät, että välitysliike käsittelee ja säilyttää asiakkaiden henkilötietoja.

 

Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus viranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty tämän tietosuojaselosteen ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön vastaisesti.

 

TIETOTURVATOIMENPITEET

Henkilötiedot sijaitsevat/ylläpidetään Etuovi.com tuottamassa KIVI-kiinteistönvälitysjärjestelmässä, alkuperäiset paperiset toimeksiannot liitteineen lukollisessa arkistossa toimitilojemme kellarissa. sekä Korson Koti Oy LKV:n kiinteistövälittäjien ja myyntiedustajien henkilökohtaisissa tietokoneissa salasanojen ja suojatun internetyhteyden takana.

 

Rekisteriin liittyvät tietokannat ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja ulkoisia tietomurtoja vastaan. Varmuuskopiot sijaitsevat varkaudenestojärjestelmillä varustetuissa toimitiloissamme. Käyttöoikeudet on rajattu vain niihin henkilöihin, joille  pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin on rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi tai muutoin työtehtävien hoitamiseksi tarpeen.

 

KOTISIVUT JA FACEBOOK

Korson Koti LKV Juha Julin Oy ei kerää tietoja kotisivuillamme tai facebook-sivuillamme vierailevista ihmisistä.

 

Kun vierailet facebook-sivuillamme, ja muodostatte yhteyden selaimenne ja facebook-palvelimen välillä. Silloin palveluntarjoaja facebook saa siis tiedon, että olet käynyt facebook-sivustollamme, IP-osoitteestasi. Jos klikkaat facebookin ”tykkää” -painiketta, kun olet kirjautuneena facebook-tiliisi, voit linkittää sivustomme sisällön facebook-tiiliisi. Näin Facebook voi verrata sivustollamme vierailua käyttäjätunnuksesi kanssa.

 

Korson Koti LKV Juha Julin Oy:llä ei ole omien facebook-sivujensa tarjoajana tietoa annettujen tietojen sisällöstä tai siitä, miten facebook käyttää sitä. Lisätietoja löytää facebookin tietosuojalausunnossa osoitteessa http://de-de.facebook.com/policy.php.

 

TIEDOT AUTOMAATTISESTA PÄÄTÖKSENTEOSTA JA PROFILOINNISTA

Rekisterinpitäjä ei tee henkilötietojen pohjalta asiakkaaseen kohdistuvaa profilointia tai käytä automaattista päätöksentekoa.

 

 

 

 

 

 

 

© Korson Koti Oy LKV

 

Korson Koti LKV Juha Julin OY

 Korsontie 12, 01450 Vantaa

 

Puh. 0207 344 170

  korsonkoti(at)korsonkoti.com

 

Avoinna  ma  klo 09.00-18.00

              ti-to klo 09.00-16.00

              pe   klo 09.00-14.00